WAT IS ICT?

WAT IS ICT?

Volgens vanDale.nl
ICT (de; v) afkorting van: informatie- en communicatietechnologie.

Volgens woorden.org
De ICT zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [ise'te] informatie- en communicatietechnologie, de technologie waarmee computersystemen, netwerken, databanken en software worden ontwikkeld en onderhouden.
Voorbeelden: 'werken in de ICT-sector','Ze is ICT-er van beroep','gebrekkige beveiliging van ICT-toepassingen'.

Volgens Wikipedia
Informatietechnologie (IT), in Nederland en in België vaak informatie- en communicatietechnologie (ICT), is een vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databanken en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het schrijven van administratieve software valt hieronder. Vaak gebeurt dit in een bedrijfskundige context.

Met andere woorden
Samengevat: elk apparaat of systeem dat informatie verwerkt of gebruikt kan worden om te communiceren valt onder ICT. Je kan mij advies of ondersteuning vragen voor al dit soort apparatuur of systemen.